Disclaimer

Algemene disclaimer

Bij de samenstelling van de informatie op in de app Veilig Werken is de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. Desondanks kan het Hoogheemraadschap Delfland niet garanderen dat de informatie compleet, actueel of accuraat is. Via deze app bieden wij toegang naar andere websites. Hoogheemraadschap Delfland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte bronnen. Zonder schriftelijke toestemming van Hoogheemraadschap Delfland mag u niets uit de teksten of afbeeldingen verveelvoudigen of openbaar maken.

Privacy

Persoonsgegevens die u via deze app aan ons verstrekt verwerken wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat het doel rechtvaardigt. Als wij informatiedoelen bijhouden dan gebruiken wij die alleen om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruikers.