Onze ambitie

AMBITIEVERKLARING
Veiligheid, gezondheid en milieuzorg door samenspel

Commitment
Ons gezamenlijk doel is veilig en gezond werken, met oog voor onze omgeving. Wij streven naar eenwerkomgeving zonder ongeval, zonder letsel, zonder ziekte door ons werk en een omgeving zonder milieu incidenten. Daarom verplichten wij ons tot het volgende:

Beleid
Een veilige en gezonde werkomgeving en een schoon milieu bereiken wij door:

Delft, 9 juli 2019